Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2020 Privind înscrierea în proprietatea publică a comunei Solovăstru a unui imobil teren intravilan - drum în suprafaţă de 2782 mp înscris în CF nr. 51882 a comunei Solovăstru 2020-09-08
46 / 2020 Privind aprobarea APV nr. 6111 PR-COMUNA SOLOVĂSTRU, a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultate 2020-09-08
45 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2020 2020-09-08
44 / 2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-09-08
43 / 2020 Privind aprobarea participării comunei Solovăstru ca partener în cadrul proiectului AZI investim pentru MÂINE - o dezvoltare economică şi socială durabilă a comunei Solovăstru, prin măsuri inregrate 2020-08-19
42 / 2020 Privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe terenuri proprietatea privată a comunei Solovăstru, judeţul Mureş 2020-08-19
41 / 2020 Privind propunerea de atestare a identităţii şi apartenenţa la domeniul privat al comunei Solovăstru a unui teren parţial intravilan în suprafaţă de 6064 mp 2020-08-19
40 / 2020 Privind propunerea de atestare a identităţii şi apartenenţa la domeniul privat al comunei Solovăstru a unui teren parţial intravilan în suprafaţă de 4567 mp 2020-08-19
39 / 2020 Privind propunerea de atestare a identităţii şi apartenenţa la domeniul privat al comunei Solovăstru a unui drum parţial intravilan în suprafaţă de 1145 mp 2020-08-19
38 / 2020 Privind aprobarea repoziţionării şi majorării suprafeţei imobilului din CF Nr. 50525/Solovăstru, proprietate publică a comunei Solovăstru 2020-08-19
37 / 2020 Privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului înscris în CF Nr. 51326/Comuna Solovăstru, proprietate a comunei 2020-08-19
36 / 2020 Privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi comuna Solovăstru pentru construire: Pod peste râul Gurghiu pe strada nr. 13 (loc. Jabeniţa ), în comuna Solovăstru, judeţul Mureş 2020-08-19
35 / 2020 Privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii Pod peste râul Gurghiu pe strada 13 (loc. Jabeniţa), în comuna Solovăstru, judeţul Mureş 2020-08-19
34 / 2020 Privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii Pod peste râul Gurghiu, în comuna Solovăstru, judeţul Mureş 2020-08-19
33 / 2020 Privind aprobarea participării Comunei Solovăstru la realizarea proiectului Via Transilvanica 2020-08-19
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează