Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2020 Privind înscrierea în proprietatea publică a comunei Solovăstrua unui imobil teren intravilan - drum în suprafaţă de 1038 mp înscris în CF nr. 51397 a comunai Solovăstru 2020-11-23
58 / 2020 Privind desemnarea unui consilier local care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Solovăstru, pentru anul şcolar 2021-2022 2020-11-23
57 / 2020 Privind aprobarea rezilierii contractului nr 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin 2020-11-23
56 / 2020 Privind nominalizarea reprezentantului com. Solovăstru în AG a ADI AQUA INVEST Mureş 2020-11-23
55 / 2020 Privind nominalizarea reprezentantului com. Solovăstru în AG a ADI ECOLECT Mureş 2020-11-23
54 / 2020 Privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 52/2019 2020-11-23
53 / 2020 Privind alegerea viceprimarului comunei Solovăstru, judeţul Mureş 2020-11-11
52 / 2020 Privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Solovăstru 2020-11-11
51 / 2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-11-11
50 / 2020 Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Pod peste râul Gurghiu pe strada nr. 13( localitatea Jabeniţa), în urma achiziţiei proiectării şi execuţiei de lucrări. 2020-10-13
49 / 2020 Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Pod peste râul Gurghiu în comuna Solovăstru, judeţul Mureş, în urma achiziţiei proiectării şi execuţiei de lucrări. 2020-10-13
48 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2020 2020-10-13
47 / 2020 Privind înscrierea în proprietatea publică a comunei Solovăstru a unui imobil teren intravilan - drum în suprafaţă de 2782 mp înscris în CF nr. 51882 a comunei Solovăstru 2020-09-08
46 / 2020 Privind aprobarea APV nr. 6111 PR-COMUNA SOLOVĂSTRU, a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultate 2020-09-08
45 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2020 2020-09-08
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează