Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2020 Privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021cu rata inflaţiei de 3,8 % 2020-05-29
26 / 2020 Pentru modificarea şi completarea HCL nr. 22/2016 privind REGULAMENTUL sERVICIULUI Public de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Mureş 2020-05-29
25 / 2020 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 14/2020 2020-05-29
24 / 2020 Privind aprobarea modului de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024 2020-05-29
23 / 2020 Privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al bugetului local pe anul 2019 2020-05-29
22 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2020 2020-05-29
21 / 2020 Privind aprobarea aderării unei UAT la ADI AQUA INVEST MUREŞ 2020-04-30
20 / 2020 Privind însuşirea Notificării de încălcare referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri 2020-04-30
19 / 2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de muncă nerenumerată în folosul comunităţii 2020-03-27
18 / 2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de alutor social, conform Legii nr. 416/2001 2020-03-27
17 / 2020 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe şi obiecte de inventar în urma inventarierii anuale 2020-03-27
16 / 2020 Privind aprobarea Proiectului Poliţie - Autorităţi Locale Servicii Publice în Parteneriat 2020 2020-03-27
15 / 2020 Privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor şi serviciilor aferente Programului pentru şcoli 2020-03-27
14 / 2020 Privind aprobarea APV 6369 AC I SOLOVĂSTRU şi APV 6368 AC I SOLOVĂSTRU, precum şi a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2020-03-27
13 / 2020 Privind alegerea preşdintelui de şedinţă 2020-03-27
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează