Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2020 Privind aprobarea casării obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din evidenţele Primăriei comunei Solovăstru 2020-12-17
63 / 2020 Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie de la FNGC pentru IMM, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul Modernizarea şi renovarea căminului cultural din loc. Solovăstru, com. Solovăstru, finanţat în cadrul PNDR 2014-2020, submăsura 7.6- Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 2020-12-17
62 / 2020 Privind aprobare APV nr. 6378 IG SOLOVĂSTRU, a mudului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2020-12-17
61 / 2020 Privind aprobare APV nr. 6377 ACI SOLOVĂSTRU, a mudului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2020-12-17
60 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2020 2020-12-17
59 / 2020 Privind înscrierea în proprietatea publică a comunei Solovăstrua unui imobil teren intravilan - drum în suprafaţă de 1038 mp înscris în CF nr. 51397 a comunai Solovăstru 2020-11-23
58 / 2020 Privind desemnarea unui consilier local care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Solovăstru, pentru anul şcolar 2021-2022 2020-11-23
57 / 2020 Privind aprobarea rezilierii contractului nr 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin 2020-11-23
56 / 2020 Privind nominalizarea reprezentantului com. Solovăstru în AG a ADI AQUA INVEST Mureş 2020-11-23
55 / 2020 Privind nominalizarea reprezentantului com. Solovăstru în AG a ADI ECOLECT Mureş 2020-11-23
54 / 2020 Privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 52/2019 2020-11-23
53 / 2020 Privind alegerea viceprimarului comunei Solovăstru, judeţul Mureş 2020-11-11
52 / 2020 Privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Solovăstru 2020-11-11
51 / 2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-11-11
50 / 2020 Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Pod peste râul Gurghiu pe strada nr. 13( localitatea Jabeniţa), în urma achiziţiei proiectării şi execuţiei de lucrări. 2020-10-13
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează